28.12.08

Trusler mod retsstaten, kapitel 34293749 (eller, godt jeg har lavt blodtryk ... )

kører møllen igen.

Det allermest betænkelige i hele sagen er egentlig dette:

Ifølge rigsadvokaten er hverken DRC eller tre danske muslimer, som centret repræsenterer, berettiget til at klage over de kontroversielle udtalelser fra de fire medlemmer af Dansk Folkeparti.

Jamen, så er det jo pludselig at retsplejeloven er sat ud af kraft eller hvad?

Er der kommet nye cirkulærer om, hvem der er berettiget til at indgive anmeldelse mod politikere? Eller er der andre årsager til rigsadvokatens temmelig besynderlige afvisning af sagen?

1 kommentar:

Harning sagde ...

Det er selvfølgelig noget rod - for ganske vist er der særlige bestemmelser vedr. politikernes talerettigheder i folketinget - men at disse skulle strække sig til racistiske udtalelser om almindelige borgere synes mig at være mere end en total fejltolkning!